ประกาศ/ข่าวสารจากสหภาพแรงงาน บวท.
5 เมษายน 2567 การเข้าร่วมการปฐมนิเทศพนักงาน ลูกจ้างสัญาจ้าง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
#สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยทำงานเพื่ออะไร...

โอกาสการได้งานที่มีค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
งานที่มีความก้าวหน้าและมั่นคง ความปลอดภัยในการทำงาน
มีโอกาสพัฒนาตนเองในสายวิชาชีพ มีเสรีภาพในการแสดงออก
ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียม การมีส่วนร่วม
ความยุติธรรม โอกาสความยอมรับทางสังคม
หลักประกันในอนาคต
หน้าที่และบทบาท การเป็นตัวแทนสมาขิกสหภาพแรงงาน
ตาม พรบ.แรงงานรัฐวิสากิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยข้าพบเพื่อแสดงความยินดี กับประธานคณะกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

วันนี้ 27 มีนาคม 2567
ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน และเลขานุการ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี กับ นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ภาพกิจกรรม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567


กำหนดการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย


image
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการสาขาภูมิภาค สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เพิ่มเติม

เนื่องด้วย พันจ่าอากาศเอก สมบุญ โอสะถา อนุกรรมการสาขาศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

คณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๙ มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิจารณาแต่งตั้ง นายชญานนท์ รักษาบุญ เป็นอนุกรรมการสาขาศูนย์ควบคุมพิษณุโลก เพิ่มเติม

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 นายเมธี คำแหง ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย และผู้แทนกรรมการบริหาร เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ลูกจ้างสัญญาจ้างปีต่อปี

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศภูมิภาค และงานเลขานุการงานสนับสนุน ณห้องประชุม AB อาคารอำนวยการสำนักงานใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยในส่วนของสหภาพแรงงาน ได้นำเสนอ ในเรื่องวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และการจ้างงานที่มีคุณค่า ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ความมั่นคงในการทำงานและการไม่เลิกปฏิบัติ จากการจ้างงาน
8 ธันวาคม 2566 การปฐมนิเทศ ลูกจ้างปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ จำนวน 36 คน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
โดย นายเมธี คำแหง ประธานสหภาพแรงงานฯ และผู้แทนกรรมการสหภาพแรงงานฯ ได้แนะนำให้ ลูกจ้างใหม่กลุ่มนี้สมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน เพื่อรักษาสิทธิ์ ในการจ้างงาน สัญญาจ้างงานที่ไม่เท่าเทียม และการไม่เลือกปฏิบัติ
โดยสหภาพแรงงาน จะนำประเด็นนี้เป็นวาระ เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ กิจการสัมพันธ์ ปรึกษาหารือ เพื่อปรับปรุงการทำสัญญาจ้างในลักษณะนี้ ให้ดีขึ้นต่อไป
การอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์สภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย สาขาศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี วันที่ 15 ธันวาคม 2566
ณ ห้องประชุมเวสสุวรรณ และผ่านการอบรมแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566 โดยมี นายเมธี คำแหง ประธานสหภาพแรงงาน นายสพล สิงห์ดารา เลขานุการสหภาพแรงงาน และนายรัตตัญญู กลิ่นพิกุล รองประธานบริหาร เดินทางเป็นวิทยากรการอบรมหัวข้อ
เงินรางวัลพิเศษประจำปี เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ที่เกิดจากการยื่นขอเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณกับลูกจ้าง
งานที่มีคุณค่า ค่าตอบแทน สภาพการจ้าง การไม่เลือกปฏิบัติ ความเท่าเทียม

รูปภาพกิจกรรม

คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสหภาพแรงงาน บวท.
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้