คณะกรรมการบริหาร
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ 9


image
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
นาย เมธี คำแหง (คจ.ศจ.)
MR. MATEE KHAMHAENG
image
รองประธานบริหาร
นาย รัตตัญญู กลิ่นพิกุล (ศร.บภ 1.)
MR. RATTANYU KLINPIKUL
image
รองประธานแรงงานสัมพันธ์
นาย นิรุธ พุทธสถิตย์ (คจ.ศก.)
MR. NIRUT PUTTSTIT
image
รองประธานกิจกรรมและหารายได้
นาย กิตติกร ศรีม่วง (มก.มป.)
MR. KITTIKORN SRIMUONG
image
รองประธานวิชาการพัฒนาองค์กรและความยั่งยืน
นาย นราธิป ซื้อสุวรรณ (ธน.ธก.)
MR. NARATIP SUESUWAN
image
รองประธานองค์กรสัมพันธ์และกิจการภายนอก
ว่าที่ร้อยตรี ชาย ชินะไพโรจน์ (วข.บว.)
Acting 2nd Lt. CHAYE CHINAPAIROJ
image
รองประธานสตรีและการมีส่วนร่วม
นางสาว โอริสา เชี่ยวเกษม (ศอ.บจ.)
MISS ORISA CHIAWKASEM
image
รองประธานกิจการภูมิภาค ๑
นาย จิระศักดิ์ ประสมพงศ์ (ศญ.บภ 1.)
MR. JIRASAK PRASOMPONG
image
รองประธานกิจการภูมิภาค ๒ และนายทะเบียน
นาย เอกศักดิ์ โพธิ์ทอง (ศล.บภ 2.)
MR. AKASAK PHOTHONG
image
เลขานุการ
นาย สพล สิงห์ดารา (สนง.ผญพ.)
MR. SAPOL SINGHADARA
image
เหรัญญิก
นางสาว ณฐินี วิบูลย์ศิลป์ (สนง.ผญพ.)
MISS NATHINEE WIBOONSIN
image
กรรมการ
นาย อภิชัย นิลชาติ (อส.คส.)
MR. APICHAI NINCHART
image
กรรมการ
นาย ชัยโรจน์ ร่วมรัก (คจ.ศบ.)
MR. CHAIROTE ROUMRUK
image
กรรมการ
นาย ธันย์กมล รื่นจิตร์วรโชค (คจ.ศจ.)
MR. THANKAMOL RUENJITWORACHOK
image
กรรมการ
นางสาว วรรณา พรหมจันทร์ (สจ.ศบ.)
MISS WHANNA PROMACHAN
image
กรรมการ
นาย อธิป สมเชื้อเวียง (คจ.ศก.)
MR. ATIP SOMCHEUVIENG
image
กรรมการ
นางสาว เจษฎ์สุดา สุทธิสำแดง (บส.วบ.)
MISS JADESUDA SUDHISAMDANG
image
กรรมการ
นาย นฤดล เจริญไพบูลย์สิน (บส.วบ.)
MR. NARUEDOL CHAROENPAIBOONSIN
image
กรรมการ
นาย อัครวัฒน์ ลิ้มวัฒนนนท์ (มว.มป.)
MR. AKKARAWAT LIMWATTANANON
image
กรรมการ
นาง ไพลิน ปัญญากรณ์ (ศช.บภ 2.)
MRS. PAILIN PANYAKORN
image
กรรมการ
นาย สุดเขตร์ เวียงสี (ศล.บภ 2.)
MR. SUDKHATE WIENGSRI
image
กรรมการ
นาย สำเริง สารโภค (ศอ.บภ 2.)
MR. SAMROENG SARAPOKE
image
กรรมการ
นาย ศรัณย์ สายพันธ์ (ศบ.บภ 2.)
MR. SARAN SAIPAN
image
กรรมการ
นาย วรายุทธ์ กัววงศ์ (ศม.บภ 2.)
MR. WARAYUTH KUAWONG
image
กรรมการ
นาย สุทธิพันธุ์ ชวลิตเลขา (ศน.บภ 1.)
MR. SUTTIPHAN CHAVALITLEKHA
image
กรรมการ
นาย ปิติ อุ่นทรัพย์ (ศร.บภ 1.)
MR. PITI AUNSUB
image
กรรมการ
นาย คณาวุฒิ ครองรักษา (ศภ.บภ 1.)
MR. KANAWUT KRONGRAKSA
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้