อนุกรรมการสาขาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยประจำภูมิภาค


สาขาศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน (ศน.บภ ๑.)
image
ประธานอนุกรรมการสาขา
นาย ปฏิภัทร บุญมาก  (ศน.บภ 1.)
MR. PADIPAT BOONMARK สังกัดการเงิน

image
นางสาว สลักฤทัย พึ่งมา (ศน.บภ 1.)
MISS SALAKRUTHAI PUENGMA
image
นาย ภาวัช แก้วมณี  (ศน.บภ 1.)
MR. PHAWAT KAEWMANEE
image
นางสาววรรณนิภา ม่วงมงคล (ศน.บภ 1.)
MISS WANNIPA MUNGMONGKOL
image
นาย เรวัต เทียมหมอก (ศน.บภ 1.)
MR. RAWAT THIAMMOK
สาขาศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี (ศร.บภ ๑.)
image
ประธานอนุกรรมการสาขา
นาย ปัณฑ์ธพัฒน์ หีตอักษร (ศร.บภ 1.)
MR. PANTHAPAT HEEDAKSORN
image
นาย นิธิดล ชวรางกูร (ศร.บภ 1.)
MR. NITHIDOL CHAVARANGGOON
image
นาง บงกช สองศรี (ศร.บภ 1.)
MRS. BONGKOCH SONGSRI
image
นาย ชินาภูมิ มากแสน (ศร.บภ 1.)
MR. CHINAPHOOM MAKSAEN
image
นางสาว สุขศรี เศียรอุ่น (ศร.บภ 1.)
MISS SUKSRI SEANOUN
สาขาศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต (ศภ.บภ ๑.)
image
ประธานอนุกรรมการสาขา
นาย นภัส เพิ่มไทย (ศภ.บภ 1.)
MR. NAPAT PERMTHAI
image
นาย ประวิตร์ พันตะกรุด (ศภ.บภ 1.)
MR. PRAVIT PANTAGRUD
image
นาย อภิเชษ ป้องคำศรี (ศภ.บภ 1.)
MR. APICHET PONGKHUMSRI
image
นาย ภัทรพิสิฐ ฉันทาฐิติวัฒน์ (ศภ.บภ 1.)
MR.PATTARAPISIT CHANTHATHITIWAT
image
นาย พศวีร์ ศรีพัฒน์ (ศภ.บภ 1.)
MR. POTSAWEE SRIPATH
สาขาศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ (ศญ.บภ ๑.)
image
ประธานอนุกรรมการสาขา
นาย วินัย มากสังข์ (ศญ.บภ 1.)
MR. VINAI MAKSUNG
image
นาย เดช หวังสุวรรณ (ศญ.บภ 1.)
MR. DET WANGSUWAN
image
นาย สันติ วิเศษสินธุ์ (ศญ.บภ 1.)
MR. SANTI VISESSIN
image
นาย ณัฐสุทธิ์ หังสพฤกษ์ (ศญ.บภ 1.)
MR. NUTTASUT HANGSAPUKE
image
นางสาว ศุภิสร สิทธิสาร (ศญ.บภ 1.)
MISS SUPISORN SITTISAN
สาขาศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ (ศช.บภ ๒.)
image
ประธานอนุกรรมการสาขา
นาย พัลลภ กวีกุล (ศช.บภ 2.)
MR. PHUNLOP KAWEEKUL
image
นาย สายยัญ กินขุนทด (ศช.บภ 2.)
MR. SAIYAN KINKHUNTOD
image
นาง ปุณปวีร์ แสงโชติ (ศช.บภ 2.)
MRS. PUNPAVEE SANGCHOT
image
นาง จิราพร ดอกคำ (ศช.บภ 2.)
MRS. JIRAPORN DOKKHAM
image
นาย ฐาปกร แก้วลังกา (ศช.บภ 2.)
MR. THAPAKORN KAEWLANGKA
สาขาศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก (ศล.บภ ๒.)
image
ประธานอนุกรรมการสาขา
นาง ปนัดดา นิลพันธ์ (ศล.บภ 2.)
MRS. PANATDA NINPAN
image
นาย ปิยะพันธุ์ อินทร์งาม (ศล.บภ 2.)
MR. PIYAPAN IN-NGAM
image
นางสาว จุฬาลักษณ์ สมวันดี (ศล.บภ 2.)
MISS CHULALAK SOMWANDEE
image
นาย การัณย์ เรืองศรีชัย (ศล.บภ 2.)
MR. KARUN RUANGSRICHAI
image
นาย ชญานนท์ รักษาบุญ (ศล.บภ 2.)
MR. CHAYANON RAGSABUN
สาขาศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี (ศอ.บภ ๒.)
image
ประธานอนุกรรมการสาขา
นาย กิตติพันธ์ ชนะสงคราม (ศอ.บภ 2.)
MR. KITTIPUN CHANASONGKRA
image
ว่าที่ร้อยตรี ภิรมย์ บึงมุม (ศอ.บภ 2.)
Acting 2nd Lt. PIROM BUNGMOOM
image
นาย ชาญ เมตตาพจน์ (ศอ.บภ 2.)
MR. CHAN METTAPOT
image
นาง มีนานินทร์ ชารัมย์ (ศอ.บภ 2.)
MRS. MENANIN CHARAM
image
นางสาว อรัญญา สุขสมเพียร (ศอ.บภ 2.)
MISS ARUNYA SUKSOMPIAN
สาขาศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี (ศบ.บภ ๒.)
image
ประธานอนุกรรมการสาขา
นาย สมัชชา พิมพ์ดี (ศบ.บภ 2.)
MR. SAMATCHA PHIMDEE
image
นาย ศุภมิตร ผลชานิโก (ศบ.บภ 2.)
MR. SUPAMIT PHOLCHANIKO
image
นาย วรวิทย์ คำวงศ์ (ศบ.บภ 2.)
MR. WORAVIT KUMVONG
image
นางสาว อรุณี ติณสุรวัฒนา (ศบ.บภ 2.)
MISS ARUNEE TINSURAWATANA
image
นางสาว ธิดารัตน์ ภวังคะรัตน์ (ศบ.บภ 2.)
MISS THIDARAT PAWANGKARAT
สาขาศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา (ศม.บภ ๒.)
image
ประธานอนุกรรมการสาขา
นาย วีระ สุทธิวิไล (ศม.บภ 2.)
MR. WEERA SUTTIVILAI
image
นาง จารุนัย โยคะสิงห์ (ศม.บภ 2.)
MRS. JARUNAI YOKASING
image
นาย ทรงสันต์ พฤกษา (ศม.บภ 2.)
MR. SONGSON PUCKSA
image
นาย ศราวุธ ชูยิ่งสกุลทิพย์ (ศม.บภ 2.)
MR. SARAWUT CHUYINGSAKULTIP
image
นางสาว ลิขิต นามเสน (ศม.บภ 2.)
MISS LIKHIT NAMSEN
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้