กฎหมาย / ประกาศ / ข้อบังคับ

 ข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๖๓
 
ข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๖๑
 ระเบียบ สรร.ว.ท. ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๑
 ระเบียบ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง และกรรมการเลือกตั้งสาขาการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคล สาขาศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต (ทดแทน) คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 ข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ๒๕๖๐
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการ (เพิ่มเติม) สรร.ว.ท.
 ประกาศกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ.๒๕๕๙
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมารบริหาร สรร.ว.ท.ชุดที่ ๗
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสาขา
 ระเบียบ สรร.ว.ท.ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไข พ.ศ.๒๕๕๙
 โครงสร้างระเบียบเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไข พ.ศ.๒๕๕๙
 ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง ปี ๒๕๕๙
 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
 ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  เรื่อง มาตราฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
 ใบสำคัญ แสดงการจดทะเบียนกรรมการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 ข้อบังคับ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
 ระเบียบ สรร.ว.ท. ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ระเบียบเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบเลือกตั้งกรรมการสาขาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๔๘
 ใบสมัครสมาชิก  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทแรงงานรัฐวิสาหกิจ
 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามพรบ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบการลาไปปฏิบัติธรรม
 ประกาศ  เรื่องการกำหนดวิธีปฏิบัติในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (สส. / สว. / ผู้ว่า / ฯลฯ) 
 แนวปฏิบัติในการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของพนักงาน
 วิธีการขอใช้ยานพาหนะของบริษัทฯ กรณีประกอบพิธีการ : งานบวช / งานแต่งงาน / งานศพ
 ประกาศ  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแต่งกายและการจัดหาเสื้อกันหนาว พ.ศ. ๒๕๕๔
 ประกาศ  เรื่อง ข้อกำหนดและระเบียบการปฏิบัติสำหรับการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
 ประกาศ  เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษเมื่อลูกจ้างพ้นสภาพ
 ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย กรณี ไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการแจ้งเหตุ รายงานเหตุและสอบสวนเหตุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อความปลอดภัยด้านจราจรทางอากาศ
 ประกาศ  เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยขั้นตอนดำเนินการทางวินัยเรื่อง การสืบสวน  การสอบสวน การพิจารณาลงโทษ  และการอุทธรณ์ (๒๕๕๓)   
 ตัวอย่าง  หนังสือเตือน
 อำนาจอนุมัติด้านบุคคล

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้