สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย Aerothai State Enterprise Union    รายงานการประชุม คกส. สิงหาคม ๒๕๖๒
    รายงานการประชุม คกส. กรกฎาคม ๒๕๖๒
    รายงานการประชุม คกส. พฤษภาคม ๒๕๖๒
    รายงานการประชุม คกส. เมษายน ๒๕๖๒
    รายงานการประชุม คกส. มีนาคม ๒๕๖๒
    รายงานการประชุม คกส. กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
    รายงานการประชุม คกส. ธันวาคม ๒๕๖๑
    รายงานการประชุม คกส. พฤศจิกายน ๒๕๖๑
    รายงานการประชุม คกส. ตุลาคม ๒๕๖๑
    รายงานการประชุม คกส. กันยายน ๒๕๖๑
 
  รายงานการประชุม คกส. สิงหาคม ๒๕๖๑
    รายงานการประชุม คกส. กรกฎาคม ๒๕๖๑
    รายงานการประชุม คกส. มิถุนายน ๒๕๖๑
    รายงานการประชุม คกส. พฤษภาคม ๒๕๖๑
    รายงานการประชุม คกส. เมษายน ๒๕๖๑
    รายงานการประชุม คกส. มีนาคม ๒๕๖๑
    รายงานการประชุม คกส. กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
    รายงานการประชุม คกส. มกราคม ๒๕๖๑
    รายงานการประชุม คกส. ธันวาคม ๒๕๖๐
    รายงานการประชุม คกส. พฤศจิกายน ๒๕๖๐
    รายงานการประชุม คกส. ตุลาคม ๒๕๖๐
    รายงานการประชุม คกส. กันยายน ๒๕๖๐
    รายงานการประชุม คกส. สิงหาคม ๒๕๖๐
    รายงานการประชุม คกส. กรกฎาคม ๒๕๖๐
    รายงานการประชุม คกส. มิถุนายน ๒๕๖๐
    รายงานการประชุม คกส. พฤษภาคม ๒๕๖๐
    รายงานการประชุม คกส. เมษายน ๒๕๖๐
    รายงานการประชุม คกส. มีนาคม ๒๕๖๐
    รายงานการประชุม คกส. กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
    รายงานการประชุม คกส. มกราคม ๒๕๖๐
    รายงานการประชุม คกส. ธันวาคม ๒๕๕๙
    รายงานการประชุม คกส. พฤศจิกายน ๒๕๕๙
    รายงานการประชุม คกส. ตุลาคม ๒๕๕๙
    รายงานการประชุม คกส. กันยายน ๒๕๕๙
    รายงานการประชุม คกส. สิงหาคม ๒๕๕๙
    รายงานการประชุม คกส. กรกฎาคม ๒๕๕๙
    รายงานการประชุม คกส. มิถุนายน ๒๕๕๙
    รายงานการประชุม คกส. พฤษภาคม ๒๕๕๙
    รายงานการประชุม คกส. เมษายน ๒๕๕๙
    รายงานการประชุม คกส. มีนาคม ๒๕๕๙
    รายงานการประชุม คกส. กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 
  รายงานการประชุม คกส. มกราคม ๒๕๕๙
    รายงานการประชุม คกส. ธันวาคม ๒๕๕๘

  รายงานการประชุม คกส. พฤศจิกายน ๒๕๕๘
    รายงานการประชุม คกส. ตุลาคม ๒๕๕๘
    รายงานการประชุม คกส. กันยายน ๒๕๕๘
    รายงานการประชุม คกส. สิงหาคม ๒๕๕๘

  รายงานการประชุม คกส. กรกฎาคม ๒๕๕๘
    รายงานการประชุม คกส. มิถุนายน ๒๕๕๘
    รายงานการประชุม คกส. พฤษภาคม ๒๕๕๘
     
กระดานสนทนา
ข่าวจากคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ตุลาคม 2561
ข่าวจากคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ตุลาคม 2561
4 ความคิดเห็น อ่าน 10267 ครั้ง 5/11/2561 11:36:00
เรื่องค่าวิชาชีพวิศวกร เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
เมื่อเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้ว สามารถทำสัญญาจ้างที่ด้อยกว่าได้หรือไม่ ได้ ถ้าทำสัญญาจ้างบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพ ไม่ได้ ถ้าบุคคลนั้นเป็นสมาชิกสหภาพ
1 ความคิดเห็น อ่าน 6904 ครั้ง 30/10/2561 10:13:00
เรื่องวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 
Online:  3
Visits:  1,067,011
Today:  286
PageView/Month:  5,845