สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย Aerothai State Enterprise Union

   


   

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน ๒๕๖๑
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 

 


 


 

 AEROTHAI  UNION

 
 การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

 การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
   การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
   การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดือนเมษายน ๒๕๖๒
   

   รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. เมษายน ๒๕๖๒
   รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. พฤษภาคม ๒๕๖๐
   รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. มิถุนายน ๒๕๕๙

 รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. พฤษภาคม ๒๕๕๙
 

 
 กฏหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
   มาตราฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
   กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
   ผลคะแนนแบบทดสอบ สมาชิกสาขา ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
   

   ข้อบังคับ สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖
   ข้อบังคับ สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑
   ระเบียบ สรร.ว.ท.ว่าด้วยการเลือกตั้ง คกก.สรร.ว.ท.พ.ศ. ๒๕๖๑
   ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
   

   กฎหมายน่ารู้สู่เพื่อสมาชิก ๑
   แถลงการณ์ สพร.ท กรณีบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ/ซุปเปอร์์โฮลดิ้ง
   รายละเอียด TOR โครงการก่อสร้างอาคาร AEROTHAI Complex
   วันหยุดพักผ่อนประจำปี
   

   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลาคลอด
 

 กฎหมายแรงงานสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์

 

 เหตุใดกฎหมายกำหนดให้ผู้ชายและผู้หญิง ยกของหนักได้เท่ากัน!!! 

     
   

กระดานสนทนา
ข่าวจากคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ตุลาคม 2561 aerosera 4 ความคิดเห็น อ่าน 7319 ครั้ง 5/11/2561 11:36:00
เรื่องค่าวิชาชีพวิศวกร เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง aerosera 1 ความคิดเห็น อ่าน 5352 ครั้ง 30/10/2561 10:13:00
เรื่องวันหยุดพักผ่อนประจำปี aerosera 0 ความคิดเห็น อ่าน 4406 ครั้ง 9/4/2561 14:58:00
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านภูมิภาค โดยได้กำหนดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ การให้ความรู้ แนวทางการสื่อสาร และการสร้างเครือข่ายแรงงาน ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฟ้าคราม บริษัทฯ​ โดยมีทั้งกร aerosera 0 ความคิดเห็น อ่าน 3791 ครั้ง 28/5/2560 19:36:00
สัมมนา กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสาขาภูมิภาค aerosera 2 ความคิดเห็น อ่าน 5793 ครั้ง 27/5/2560 11:28:00


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

International Labour Organization

 
Online:  1
Visits:  964,373
Today:  71
PageView/Month:  71