สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย Aerothai State Enterprise Unionประชุมใหญ่วิสามัญ

  ครั้งที่ 1/2561  อกสาร : รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ๑/๒๕๖๑
 
  ครั้งที่ 1/2559  อกสาร : งานเสวนาสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

• ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจ และเหตุผลการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ

• พระราชบัญญัติการกำกับดูแลและการบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

   และการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ


กระดานสนทนา
เรื่องวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 
Online:  14
Visits:  557,559
Today:  72
PageView/Month:  3,883