สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย Aerothai State Enterprise Unionประชุมใหญ่วิสามัญ

  ครั้งที่ 1/2561  อกสาร : รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ๑/๒๕๖๑
 
  ครั้งที่ 1/2559  อกสาร : งานเสวนาสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

• ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจ และเหตุผลการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ

• พระราชบัญญัติการกำกับดูแลและการบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

   และการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ


กระดานสนทนา
เรื่องวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 
Online:  9
Visits:  551,740
Today:  155
PageView/Month:  2,161