สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย Aerothai State Enterprise Union    กฏหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ - ศ.เกษมสันต์  วิลาวรรณ
    กฏหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ - อาจารย์ฉันทนา  เจริญศักดิ์
    มาตราฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ - อาจารย์ฉันทนา  เจริญศักดิ์
    กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน - อาจารย์ฉันทนา  เจริญศักดิ์
    ผลคะแนนแบบทดสอบ สมาชิกสาขา ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
กระดานสนทนา
เรื่องวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 
Online:  14
Visits:  547,927
Today:  85
PageView/Month:  4,291